background

Бургаска Педиатрична Асоциация

е основана през 2006г и е регионално, независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, на професионално–съсловен принцип, с отворен характер, обединяващо лекари с придобита специалност „детски болести” или лекари с проявен интерес в тази област.

Кои сме ние?

Бургаска Педиатрична Асоциация е основана през 2006г и е регионално, независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, на професионално–съсловен принцип, с отворен характер, обединяващо лекари с придобита специалност „детски болести” или лекари с проявен интерес в тази област.

Асоциацията си партнира с „Българската педиатрична асоциация”, приема нейните цели и сътрудничи за тяхното осъществяване. Бургаска педиатрична асоциация взаимодейства и сътрудничи с различни научни, професионални, синдикални и обществени организации.

От своето създаване досега Бургаска педиатрична асоциация е провела 18 регионални конференции.

  • Image
  • Image

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Осъществяваме подкрепа и обмен на добри практики в детското здравеопазване. Организираме мероприятия за повишаване квалификацията на педиатрите.

Развитие

Развитие на педиатричната наука и практика в Бургаския регион, повишаване на профеционалната квалификация на медицинските специалисти и лекарите и популяризиране на постиженията в тази област.

Интереси

Изразява, отстоява и защитава творческо–професионалните интереси и права на своите членове.Подпомага и съдейства решаването на въпроси от професионален, социален и материален интерес.

Контакти

Установяване на контакти с международни и национални организации и държавни, общински и обществени органи в сферата на педиатрията, имащи отношение към целите и задачите ни, с оглед взаимен обмен на информация, опит и идеи.

Цели

Съгласува и отстоява интересите на членовете си чрез налагане на лоялна конкуренция , основана на общите интереси и цели в сферата на педиатричния бранш.

Принципи

Бургаска педиатрична асоциация отстоява принциппите на висок профеционализъм и работи за издигането на престижа на педиатричното съсловие.

Конференции

Организира делови срещи, симопозиуми, конференции, и други форуми за обсъждане, дискутиране и популяризиране на проблеми в сферата на дейност на асоциацията.